Page 1 of 1

Nordre Follo | Område | Ski sentrum

Posted: 16 Apr 2022, 16:50
by Fredrik
Dette er en tråd for den pågående utviklingen av Ski sentrum. Ski ligger i Nordre Follo kommune og er en del av Follo-regionen. Områdeplanen for Ski sentrum ble vedtatt av kommunestyret i 2016.

Det er dessverre litt vanskelig å finne noen gode illustrasjoner av planen, men her er i hvert fall et oversiktskart som viser de forskjellige delfeltene:

Image

Re: Nordre Follo | Område | Ski sentrum

Posted: 08 May 2022, 10:05
by Fredrik
Noen illustrasjoner av planene for det såkalte Skolekvartalet. Prosjektet er planlagt bygget i det kvartalet hvor Ski skole og Ski ungdomsskole ligger i dag. Planene består av en ny ungdomsskole, ny barneskole, ny barnehage og rundt 240 nye leiligheter. Boligdelen og barnehagen er tegnet av Link arkitektur, mens skoledelen er tegnet av Ola Roald arkitekter.

Planforslaget var ute til offentlig ettersyn på høsten i 2020 og planen er at det skal fremmes for endelig behandling i løpet av høsten i år.

Image

Image

Image

Image

Re: Nordre Follo | Område | Ski sentrum

Posted: 14 May 2022, 20:36
by Fredrik
To illustrasjoner som viser planene for utviklingen av Nordbyveien 2. Illustrasjonene er tatt fra et planinitiativ som ble sendt inn til kommunen tidligere i år. For de som er kjent i Ski er Nordbyveien 2 eiendommen der hvor Skeidar-bygget står i dag. Forslaget går ut på å rive dagens bygning til fordel for et nybygg med kontorer og forretninger.

Illustrasjonene er laget av Arcasa arkitekter.

Image

Image

Re: Nordre Follo | Område | Ski sentrum

Posted: 23 May 2022, 13:32
by Jørn
Fredrik wrote: 14 May 2022, 20:36 To illustrasjoner som viser planene for utviklingen av Nordbyveien 2. Illustrasjonene er tatt fra et planinitiativ som ble sendt inn til kommunen tidligere i år. For de som er kjent i Ski er Nordbyveien 2 eiendommen der hvor Skeidar-bygget står i dag. Forslaget går ut på å rive dagens bygning til fordel for et nybygg med kontorer og forretninger.

Illustrasjonene er laget av Arcasa arkitekter.

Image

Image
Det ser ut som om de ikke river Skeidarbygget som står der i dag, men heller bygger på mot Nordbyveien og Vestveien i tillegg til en ekstra etasje. Fasaden mot stasjonen ser helt lik ut som den gjør i dag som du kan se på google for eksempel: https://www.google.no/maps/@59.7206096, ... 384!8i8192

Re: Nordre Follo | Område | Ski sentrum

Posted: 23 May 2022, 17:49
by Fredrik
Jørn wrote: 23 May 2022, 13:32 Det ser ut som om de ikke river Skeidarbygget som står der i dag, men heller bygger på mot Nordbyveien og Vestveien i tillegg til en ekstra etasje. Fasaden mot stasjonen ser helt lik ut som den gjør i dag som du kan se på google for eksempel: https://www.google.no/maps/@59.7206096, ... 384!8i8192
Ja, det kan se ut som om du har rett i det. Jeg ble nok litt for ivrig i skrivningen min. :D Østlandets Blad har skrevet en artikkel som bekrefter at dagens bygg vil bli bevart i prosjektet, og at nybygget vil ligge "som et skall utenpå".

Re: Nordre Follo | Område | Ski sentrum

Posted: 29 May 2022, 09:44
by Fredrik
Her er noen illustrasjoner som viser mulig utviklingen av delfelt s9 og s11, som ligger ut mot det sentrale torget. Illustrasjonene er tatt fra en mulighetsstudie som ble sendt inn til plansaken i mars i fjor. Planene vist her kreves at man behandler begge delfeltene samlet (altså at man vurderer ting som utnyttelse og boligantall basert på gjennomsnitt av begge) for å kunne gjennomføres, noe kommunen ga klarsignal for tidligere i år.

Arkitektene Fosse og Aasen er ansvarlige for planarbeidet.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Saksmappen.

Re: Nordre Follo | Område | Ski sentrum

Posted: 29 May 2022, 10:28
by Fredrik
Samtidig er det også et ønske om å utvikle delfeltene S12, S13 og S14 med et nytt storprosjekt. Disse feltene utgjør til sammen et storkvartal som avgrenses av gatene/veiene Sanderveien, Åsenveien og Jernbaneveien. Den planlagte utbyggingen har fått navnet Ski sentrum syd.

Planene legger opp til å utvikle området med en byaktig bebyggelse med rundt 650 nye boliger. Det ble sendt inn et oppdatert planforslag for andregangsbehandling i november i fjor. Aart architects har laget planforslaget og forslagsstiller er Stor-Oslo eiendom.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Saksmappen.

Re: Nordre Follo | Område | Ski sentrum

Posted: 29 May 2022, 21:16
by Fredrik
Noen illustrasjoner som viser den nye videregående skolen som er planlagt bygget i ski sentrum. Skolen vil bli bygget på feltene som ligger rett øst for dagens rådhus. Den vil erstatte skolen på Drømtorp og ha plass til 1 100 elever og 200 ansatte når den står ferdig. I tillegg har kommunen tenkt å leie plass for et nytt bibliotek i komplekset. Byggestart er planlagt å skje tidlig i 2023.

Den nye skolen er tegnet av Rambøll Arkitekter i samarbeid med Rolvung og Brøndsted Arkitekter.

Image

Image

Image

Illustrasjonene er hentet far denne artikkelen i Østlandets Blad fra mars i år.

Re: Nordre Follo | Område | Ski sentrum

Posted: 09 Jun 2022, 19:30
by Fredrik