Stavanger | Prosjekt | Nytt fylkeshus
 • User avatar
  Fredrik
  Site Admin
  Posts: 788
  Joined: 12 Mar 2022, 11:50
  Location: Oslo

  Stavanger | Prosjekt | Nytt fylkeshus

  by Fredrik » 18 Apr 2022, 09:28

  Jeg tenkte jeg kunne lage en tråd for Rogaland sitt nye fylkeshus. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å samle fylkeskommunens ansatte, da de i dag sitter spredt rundt på flere steder. Det nye fylkeshuset er planlagt bygget i anlegget etter Stavanger gamle sykehus i Arkitekt Eckhoffs gate, hvor fylkeskommunen har hatt deler av sin virksomhet siden 1990-tallet. Sykehuset ble oppført i etapper mellom 1897 og 1936 og er tegnet av arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff. Anlegget er, i likhet med naboene Stavanger museum og Rogaland teater, del av den såkalte Akropolisvisjonen og ligger på en liten høyde over sentrum.

  Det har nylig blitt sendt inn et planforslag for prosjektet. Det legger opp til å bevare de tidligere sykehusbyggene samt å utvide anlegget med tre nye bygg. De nye byggene er på tre til fire etasjer og er planlagt med en utforming og materialbruk inspirert av det gamle sykehusanlegget, med rødlig tegl og hvite kontrasterende detaljer tilsvarende dagens bygningsmasse. Byggene vil ha et samlet areal på i underkant av 9 000 kvadratmeter, noe som vil resultere i et bruksareal på 15 500 kvadratmeter for anlegget i sin helhet. Prosjektet er planlagt å gi plass for 650 ansatte.

  Planforslaget er laget av Asplan Viak på vegne av Rogaland fylkeskommune.

  Image

  Image

  Image

  Image

  Image

  Image

  Image

  Image

  Image

  Saksmappen.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests