Page 2 of 2

Re: Moss | Område | Verket

Posted: 24 May 2022, 21:59
by Fredrik
Her er et par illustrasjoner av et av de neste byggetrinnene som vil bli bygget på det som heter felt Bk_2B-2 i områdeplanen. Byggetrinnet er tegnet av Transborder studio.

Image

Image

Image

Re: Moss | Område | Verket

Posted: 18 Jun 2022, 20:09
by KvikHalden
Hotellet har nådd sin fulle høyde

Image2022-06-18_08-06-22 by André Wauthier, on Flickr

Image2022-06-18_08-06-14 by André Wauthier, on Flickr

Image2022-06-18_08-05-59 by André Wauthier, on Flickr

Image2022-06-18_08-05-45 by André Wauthier, on Flickr

Re: Moss | Område | Verket

Posted: 20 Jun 2022, 20:59
by Fredrik

Re: Moss | Område | Verket

Posted: 03 Jul 2022, 19:36
by Fredrik
Planforslaget for felt BK2B og 2C har nå blitt lagt ut til offentlig ettersyn. Dette er feltene som vil ligge ved de gamle industrihallene. Vi har allerede sett noen illustrasjoner av planene, men her er noen flere. Planområdet er på ca. 29 dekar og planene legger opp til å bygge et sted mellom 400 og 450 nye boliger.

Planforslaget er laget av Asplan Viak, mens Transborder Studio og AART har stått for den arkitektoniske utformingen av byggene.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Kunngjøringsannonsen på Moss kommune sin nettside.