Page 9 of 9

Re: Drammen | Byutvikling og prosjekter

Posted: 17 Sep 2023, 12:35
by Fredrik
Kommunen har nå innvilget rammetillatelse for ombygningen av bygården i Bragernes Torg 1. Prosjektet er tegnet av A-lab.

Image

Image

Re: Drammen | Byutvikling og prosjekter

Posted: 01 Oct 2023, 07:48
by Fredrik
Noen illustrasjoner som har blitt sendt inn i plansaken for Gamle Kirkeplass 1 og Øvre Storgate 15 i Drammen sentrum. Intensjonen med plansaken er å åpne for å bygge ut dagens parkeringsplass med et nytt leilighetsbygg. Nybygget har fire fulle etasjer og en tilbaketrukket toppetasje. Det er tenkt å inneholde rundt 20 nye leiligheter.

Frame Arkitektur er ansvarlig for plansaken.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Re: Drammen | Byutvikling og prosjekter

Posted: 04 Nov 2023, 11:10
by Fredrik
Kommunen har nå innvilget rammetillatelse for Engene Hage-prosjektet på adressen Engene 51 til 57.

Image

Image

Re: Drammen | Byutvikling og prosjekter

Posted: 25 Nov 2023, 21:00
by Fredrik
Det har blitt sendt inn en søknad om rammetillatelse for et påbygg og ombygningen av tre-bygården i Amtmand Breders gate 21 på Strømsø-siden av byen. Prosjektet er tegnet av Pro arkitekt.

Image

Image

Amtmand Breders gate 21 i dag:

Image