Page 1 of 1

Drammen | Prosjekt | Svelvik Brygge

Posted: 11 Jun 2022, 16:46
by Fredrik
Dark arkitekter har sendt inn et planinitiativ for utviklingen av den tidligere papirfabrikken i sentrum av Svelvik. Fabrikken dekker et område på ca. 24 dekar og ligger mellom Storgata og sjøen (Vealøsrenna). Prosjektet har fått navnet Svelvik Brygge og er planlagt å inneholde rundt 280 nye boliger og rundt 3000 kvadratmeter med næringsarealer.

Image

Image

Image

Image

Image