Page 2 of 2

Re: Tråden for statistikk og tematiske kart

Posted: 17 Sep 2023, 10:07
by Fredrik
Et kart fra 1934 som viser datidens klasseskiller i Oslo by. Det er verdt å merke seg at det ikke er oppgitt i kilden hvordan klassene er definert.

Uansett så viser streker områder med arbeiderklasse, runder prikker viser middelklasse og svart kors viser områder med det som defineres som luksus. Industri er helsvart og offentlig eiendommer er svart med hvite striper.

Image

Re: Tråden for statistikk og tematiske kart

Posted: 07 Dec 2023, 12:24
by Fredrik
Et kart som viser standarden på veiforbindelsene i Norge i 1927.

Image

Re: Tråden for statistikk og tematiske kart

Posted: 07 Dec 2023, 12:40
by Fredrik
Andelen av norges befolkning som jobber i landbruket, industri og i handel mellom 1801 og 1920.

Image