Page 1 of 1

Trondheim | Område | Øvre Rotvoll

Posted: 07 Jan 2023, 13:29
by Fredrik
Dette er en tråd for den planlagte utviklingen av området Øvre Rotvoll. Områdeplanen ble vedtatt av bystyret i mai i 2021. Den åpner opp for å bygge 1200 boliger, barnehager, og å etablere et nytt lokalsentrum samt å bygge et nytt idrettsanlegg med et nytt svømmeanlegg for bydelen.

Image

Image

Re: Trondheim | Område | Øvre Rotvoll

Posted: 07 Jan 2023, 14:32
by Fredrik
Det har blitt sendt inne et planforslag for utviklingen av det såkalte lokale sentrumet innenfor områdeplanen. Prosjektet er tenkt bygget på feltet markert lokalt sentrum i illustrasjon i første posten og vil ligge langs Yrkesskolevegen. Prosjektet vil inneholde rundt 225 nye boliger samt 2 500 kvadratmeter med næringsarealer.

Planforslaget er laget av Voll arkitekter.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Re: Trondheim | Område | Øvre Rotvoll

Posted: 27 Sep 2023, 17:05
by Fredrik
Det har blitt sendt inn et oppdatert planforslag med noen nye illustrasjoner av "sentrumet". Bebyggelsen er i hovedsak lik tidligere, men høydene har blitt noe justert ned.

Image

Image

Image

Image

Image

Image