Page 1 of 1

Tønsberg | Gater og plasser

Posted: 10 Jan 2023, 11:30
by Fredrik
Dette er en tråd for prosjekter som har å gjøre med offentlig gater, plasser og lignende infrastruktur i Tønsberg.

Re: Tønsberg | Gater og plasser

Posted: 10 Jan 2023, 11:56
by Fredrik
Det er planer om å oppdragere Prestegaten og Vektertorvet i Tønsberg sentrum med nytt dekke bestående av gatestein.

Image

Image

Artikkel i Tønsberg Blad.

Re: Tønsberg | Gater og plasser

Posted: 02 Mar 2024, 12:01
by Fredrik
Arbeidene med forskjønning av Prestegaten og Vektertorget vil starte opp nå i april.

Enda en illustrasjon av prosjektet:

Image

Artikkel i TB.