Page 1 of 1

Frogn | Visjon for Drøbak

Posted: 09 Mar 2023, 20:52
by Fredrik
Her er noen illustrasjoner som viser et forslag/visjon som jeg har lekt meg litt med for den store parkeringsplassen i Drøbak sentrum i Frogn kommune. Jeg har lenge ment at Drøbak er at de mindre stedene i Norge med størst potensiale for videre utvikling, da det er et av få småsteder med en relativt urban og definert bykjerne.

I Drøbaks tilfelle er det naturlige området å utvide byen på på den store parkeringsplassen som ligger mellom kirken og dagens sentrum. Jeg har derfor laget et forslag for slik jeg ser for meg at dette området kan bli.

Jeg ser for meg å utvikle området med en urban bebyggelse dandert i to kvartaler. Hvert av kvartalene er igjen delt opp i flere mindre "bygg" med en arkitektur som er inspirert av eldre bygårder.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Re: Frogn | Visjon for Drøbak

Posted: 09 Mar 2023, 22:06
by Annevanne
Ser veldig bra ut.

Re: Frogn | Visjon for Drøbak

Posted: 14 Mar 2023, 11:35
by Iver
Veldig bra!! Slik mener jeg Norske småbyer, egentlig alle byer, burde utvikles. Veldig bra å få skisser på hvordan det kan gjørs mye penere, samtidig urbant og moderne :D