Trondheim | Område | Leangen
 • User avatar
  Fredrik
  Site Admin
  Posts: 795
  Joined: 12 Mar 2022, 11:50
  Location: Oslo

  Trondheim | Område | Leangen

  by Fredrik » 16 Mar 2022, 21:14

  Dette er en tråd for den planlagte utviklingen av de sentrale områdene rundt travbanen på Leangen. Utbyggingen basere seg på en reguleringsplan som ble vedtatt av Trondheim kommune i 2019 og intensjonen er å utvikle området til en ny bydel med blandede funksjoner. Det planlegges at området skal romme et sted mellom 1300 og 1800 nye boliger og bebyggelsen planlegges med høyder fra tre til fire etasjer. Første byggetrinn av utbyggingen er allerede i salg

  Utbygger er Koteng eiendom og Lund Hagem arkitekter har utformet første byggetrinn samt laget planforslaget for området i sin helhet.

  Image

  Image

  Image

  Image
 • User avatar
  Fredrik
  Site Admin
  Posts: 795
  Joined: 12 Mar 2022, 11:50
  Location: Oslo

  Re: Trondheim | Område | Leangen

  by Fredrik » 16 Mar 2022, 21:32

  Her er noen illustrasjoner som viser første byggetrinn. Byggetrinnet blir markedsført under navnet Løkka på Leangen og er som nevnt tegnet av Lund Hagem arkitekter.

  Image

  Image

  Image

  Image

  Prosjektets nettside.
 • User avatar
  Fredrik
  Site Admin
  Posts: 795
  Joined: 12 Mar 2022, 11:50
  Location: Oslo

  Re: Trondheim | Område | Leangen

  by Fredrik » 18 Mar 2022, 18:38

  Arkitektkontoret Transborder Studio har vunnet arkitektkonkurransen for utformingen av delfelt BKB1. Ut i fra hva jeg forstår er dette feltet som ligger til venstre for der det står "byaksen" på kartet i førsteposten. Prosjektet har fått navnet Huset og vil inneholde boliger, en barnehage og det som blir beskrevet som et samfunnshus ("community house").

  Image

  Image

  Image

  Illustrasjonene ble funnet på Instagram-kontoen til Transborder Studio.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests