Page 2 of 2

Re: Grimstad | Byutvikling og prosjekter

Posted: 03 Apr 2023, 15:50
by Annevanne
Fredrik wrote: 03 Apr 2023, 15:21 Det har nå blitt presentert nye skisser for Torskeholmen som viser en redusert utbygging med lavere høyder.

Image

Image

Image

Image

Image

Artikkel i lokalavisen.
Ser for det meste ganske bra ut.

Re: Grimstad | Byutvikling og prosjekter

Posted: 14 Nov 2023, 10:34
by Fredrik
Det har blitt sendt inn en søknad om rammetillatelse for et nytt leilighetsbygg i Bioddgaten 1, som ligger rett over gaten for det tidligere viste Biodden Brygge-prosjektet. Bygget vil inneholde 6 leiligheter. Det er tegnet av Bgm arkitekter.

Image

Image

Image

En illustrasjon fra 2021 som gir oss et inntrykk av forholdet mellom nybygget og omgivelsene:

Image