Ås | Område | Sentralområdet
 • User avatar
  Fredrik
  Site Admin
  Posts: 2692
  Joined: 12 Mar 2022, 11:50
  Location: Oslo
  Has thanked: 34 times
  Been thanked: 93 times

  Ås | Område | Sentralområdet

  by Fredrik » 03 Apr 2022, 12:37

  Dette er en tråd for den planlagte utviklingen av sentralområdet i Ås sentrum. Kommunestyret vedtok områdeplanen i 2019, som åpner for byggingen av rundt 3000 nye boliger.

  Illustrasjonene er hentet fra den nevnte områdeplanen.

  Image

  Image

  Image

  Image

  Image
 • User avatar
  Fredrik
  Site Admin
  Posts: 2692
  Joined: 12 Mar 2022, 11:50
  Location: Oslo
  Has thanked: 34 times
  Been thanked: 93 times

  Re: Ås | Område | Sentralområdet

  by Fredrik » 03 Apr 2022, 13:02

  Hille Melbye arkitekter har vunnet et parallelloppdrag for utforming av et nytt kvartal i Ås sentrum. Tomten som er planlagt utviklet ligger Sagaveien og Moerveien, sørøst for dagens sentrumskjerne. Prosjektet har fått nanvet Bystuen og består av fem bygg som sammen danner det som blir beskrevet som et porøst kvartal.

  Image

  Image

  Image

  Image

  Image

  Illustrasjonene ble funnet på nettsiden til Hille Melbye arkitekter.
 • Mikael
  Moderator
  Posts: 186
  Joined: 17 Mar 2022, 09:41
  Has thanked: 7 times
  Been thanked: 4 times

  Re: Ås | Område | Sentralområdet

  by Mikael » 05 Apr 2022, 06:34

  Ås har ikke akkurat vært bortskjemt i kvaliteten på arkitektur i nyere tid, men dette ser jo veldig lovende ut!
 • User avatar
  Annevanne
  Posts: 785
  Joined: 14 Mar 2022, 15:48
  Has thanked: 9 times
  Been thanked: 2 times

  Re: Ås | Område | Sentralområdet

  by Annevanne » 05 Apr 2022, 10:32

  Fredrik wrote: 03 Apr 2022, 13:02 Hille Melbye arkitekter har vunnet et parallelloppdrag for utforming av et nytt kvartal i Ås sentrum. Tomten som er planlagt utviklet ligger Sagaveien og Moerveien, sørøst for dagens sentrumskjerne. Prosjektet har fått nanvet Bystuen og består av fem bygg som sammen danner det som blir beskrevet som et porøst kvartal.

  Image

  Image

  Image

  Image

  Image

  Illustrasjonene ble funnet på nettsiden til Hille Melbye arkitekter.
  Jeg ser hint av vakker klassisk arkitektur, de kunne nok gått enda lengre. Men det ser jo ikke så verst ut.
 • User avatar
  Fredrik
  Site Admin
  Posts: 2692
  Joined: 12 Mar 2022, 11:50
  Location: Oslo
  Has thanked: 34 times
  Been thanked: 93 times

  Re: Ås | Område | Sentralområdet

  by Fredrik » 15 Apr 2022, 19:45

  Kommunestyret vedtok og planforslaget for det som blir kalt for felt BS5 i Ås sentrum. Feltet ligger på hjørnet der Moerveien møter Skoleveien. Planforslaget åpner for å utvikle feltet med et nytt kvartal bestående av fem bygg. Høydene varierer fra fire etasjer mot Sagaveien i vest til fem etasjer mot Moerveien og resten av sentrum i øst. Byggene vil til sammen inneholde rundt 110 leiligheter samt noe næring i første etasje mot Moerveien.

  Dark arkitekter har tegnet prosjektet. Ifølge utbygger så er planen å starte byggingen i løpet av året.

  Image

  Image

  Image

  Image

  Image

  Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Ås kommune.
 • User avatar
  Fredrik
  Site Admin
  Posts: 2692
  Joined: 12 Mar 2022, 11:50
  Location: Oslo
  Has thanked: 34 times
  Been thanked: 93 times

  Re: Ås | Område | Sentralområdet

  by Fredrik » 22 May 2022, 14:44

  Noen illustrasjoner som viser planene for utviklingen av det såkalte Fredheimkvartalet. Kvartalet har adresse til Moerveien 7-9, som tilsvarer delfelt BS6 i områdeplanen for Ås sentrum. Kvartalet vil ha seks etasjer på det høyeste og er planlagt å inneholde 140 leiligheter.

  Planforslaget er laget av Lund+Slaatto arkitekter og det har nettopp blitt sendt inn til førstegangsbehandling hos kommunen sine forskjellige utvalg.

  Image

  Image

  Image

  Image

  Image

  Artikkel i Østlandets Blad.
 • User avatar
  Fredrik
  Site Admin
  Posts: 2692
  Joined: 12 Mar 2022, 11:50
  Location: Oslo
  Has thanked: 34 times
  Been thanked: 93 times

  Re: Ås | Område | Sentralområdet

  by Fredrik » 22 May 2022, 15:34

  ... Mens lengre ned i Moerveien, i nummer 10, er det planer om å bygget dette kontorbygget. Kontorbygget er tenkt oppført i massivtre og vil inneholde rundt 650 arbeidsplasser. Det er tegnet av Hille Melbye arkitekter.

  Image

  Image
 • User avatar
  Fredrik
  Site Admin
  Posts: 2692
  Joined: 12 Mar 2022, 11:50
  Location: Oslo
  Has thanked: 34 times
  Been thanked: 93 times

  Re: Ås | Område | Sentralområdet

  by Fredrik » 26 May 2022, 15:07

  Det har nå blitt varslet om oppstart av reguleringsarbeidene for Langbakken 18 til 22 og Myrveien 2. Eiendommene utgjør det som heter felt B3 områdeplanen og ligger på andre siden av Sentralveien og jernbanen for Ås setnrum. Området brukes i dag til diverse industri- og næringsformål.

  Det foreslås å utvikle området med en ny boligbegyggelse. Bebyggelsen er plassert i en slags løs kvartalsstruktur rundt et torg/plass. Bebyggelsen er tenkt å bestå av en blanding av leiligheter og rekkehus og vil ha høyder som varierer fra 3 til 8 etasjer.

  Dark arkitekter har blitt engasjert til å håndtere planarbeidet og forslagsstiller er Pilares og Ås Byutvikling.

  Image

  Image

  Image

  Kunngjøringsannonsen.
 • User avatar
  Fredrik
  Site Admin
  Posts: 2692
  Joined: 12 Mar 2022, 11:50
  Location: Oslo
  Has thanked: 34 times
  Been thanked: 93 times

  Re: Ås | Område | Sentralområdet

  by Fredrik » 09 Jun 2022, 18:58

  Her er to illustrasjoner av planene for utviklingen av Brekkeveien 12 til 18. Planene består av nytt bygg med 120 nye leiligheter og med næringsarealer på bakkeplan. Prosjektet er tegnet av Arkitektene Fosse og Aasen og utbygger er Attivo Eiendom.

  Image

  Image

  Artikkel i Ås Avis.
 • User avatar
  Fredrik
  Site Admin
  Posts: 2692
  Joined: 12 Mar 2022, 11:50
  Location: Oslo
  Has thanked: 34 times
  Been thanked: 93 times

  Re: Ås | Område | Sentralområdet

  by Fredrik » 21 Jun 2022, 18:44

  Det har nå blitt varslet oppstart av detaljreguleringen for det Hille Melbye-tegnede prosjektet som ble presentert over her og det er i den forbindelse blitt utarbeidet noen oversiktsillustrasjoner av planene.

  Image

  Image

  Image

  Kunngjøringsannonsen på nettsiden til Ås kommune.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests